SWITRAYNI, N. W.; WARDHANA, I. G. A. W.; IRWANSYAH; AINI, Q.; SALWA. WEBINAR PENGENALAN GOOGLE CLASSROOM DAN GOOGLE FORM SEBAGAI MEDIA DAN ALAT EVALUASI PEMBELAJARAN DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19. Abdi Insani, v. 8, n. 1, p. 18-24, 30 Apr. 2021.