[1]
M. Mualifah, “PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERANAN ALAT-ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA”, JAI, vol. 7, no. 3, pp. 268-271, Dec. 2020.