Mualifah, M. (2020). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERANAN ALAT-ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA. Jurnal Abdi Insani, 7(3), 268-271. https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v7i3.351